Käynnissä olevia projekteja

CUPOOLI
Pohjoisessa Keski-Suomessa toteutettavan Cupoolin tavoitteena on luoda 1-4 vaihtoehtoista kulttuuritoimialan rahoitus- ja yhteistyömallia. Malleissa joukko julkisen, markkinaehtoisen ja kolmannen sektorin toimijoita sitoutuu joustavaan ja pitkäkestoiseen kulttuuritoiminnan rahoitusyhteistyöhön, joka tuo hyötyä kaikille osapuolille. Hankkeen rahoittaja on Länsi-Suomen lääninhallitus.
Yhteyshenkilö Markku Möttönen, markku.mottonen@yle.fi

Changing Faces, Kulttuuri2007 projekti 2004 - 2007

Hankkeen tarkoituksena on tutkia eurooppalaisen identiteetin muutosta valokuvataiteen ja akateemisen tutkimuksen vuoropuheluna. Kokonaisuuteen kuuluu mm. seuraavia toimintoja: taiteilijaresidenssit, eurooppalaisen valokuvan näyttelyiden sarja ja tutkimuskonferenssit, kansainvälisen tutkimusarkiston kehittäminen yhteistyön pohjalta sekä näyttelyihin, konferensseihin ja tutkimuksen liittyvien julkaisujen tuottaminen
Lisätietoa: klehtone@cc.jyu.fi, http://www.theiprn.org/

Kehrä
Saarijärven Monitoimikeskuksen kannatusyhdistyksen yhteistyö- ja työllistämisprojekti, jossa luodaan työ- ja harjoittelutilaisuuksia jäsenyhdistysten tarpeisiin http://www.kehra.net/

Kulttuuriaitta - lasten ja nuorten kulttuurikeskus www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta/

Luovan toimialan kehittäminen
Keski-Suomen liiton ja Jyväskylän
ammattikorkeakoulun hallinnoiman hankkeen tarkoituksena on vahvistaa luovan alan ammattilaisten mahdollisuuksia työllistää itsensä omalla työllään, sekä tukea uusien luovan alan työpaikkojen syntymistä Keski-Suomessa.
http://www.keskisuomi.org/luovatoimiala

Museo 24
Jämsän seudun virtuaalimuseohankkeen tarkoituksena on saattaa Jämsän seudun keskeinen kulttuuriperintö tietoverkkojen kautta kaikkien ulottuville  edistäen seudun tunnettavuutta   kansallisesti ja kansainvälisesti - http://www.museo24.fi/

Nuorten taidepaja
Taidepajatoiminta on työharjoittelua jyväskyläläisille, alle 25-vuotiaille työttömille nuorille. www.jyvaskyla.fi/taidepaja

Menneet hankkeet

3D-Bridge - Transferring of Virtual Heritage with New Technology
Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää digitaalisia visualisointi- ja mittausteknologioita humanistisen tutkimuksen ja kulttuuriperinnön suojelun käyttöön. Hankkeen lähtökohtana oli eurooppalaisten kulttuuriperinnön tutkiminen ja tuloksien soveltaminen mm. käytännön rakennussuojelussa. 3D-Bridge kehitti uuden teknologian välineitä kulttuuriperinnön visualisointiin, minkä toivotaan siirtävän eurooppalaista kulttuuriperinnön vaalimisen traditiota tulevaisuuden yhteiskunnan ja tulevien mediasukupolvien kielelle.
Lisätietoja: http://www.arthis.jyu.fi/bridge/
Kesto:1.9.2005-31.8.2006

arsLab3 -hanke
Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelun ja Keski-Suomen taidetoimikunnan yhteishanke, jonka tavoitteena on työllistää ja kouluttaa alueen taiteilijoita
http://www.kstaide.net/arslab

ELVIS - Elinvoimainen ja vireä kulttuuriseutu
Jämsän seudun ja Längelmäen kulttuurin, kulttuuritapahtumien ja - matkailun kehittämishanke. Tavoitteena on mm. kulttuuritoimijoiden yhteistyön edistäminen, tapahtumien koordinonti ja kulttuurin massatapahtumien kehittäminen.

Esteetön museo
Projektin tavoitteena on luoda kaikille kävijöille mahdollisuus yksilöllisesti koettuun, mielenkiintoiseen ja tasavertaiseen museokokemukseen. Keski-Suomesta projektissa ovat mukana Jyväskylän taidemuseo, Keski-Suomen museo ja Suomen käsityön museo. http://www.avoinmuseo.fi/esteetonmuseo.php

KUVITEK
Kuvitek on ollut ESR-rahoitteinen projekti kolmen keskisuomalaisen koulutusorganisaation (yliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto) yhteistyön kehittämiseksi. Projektin tavoitteena oli organisoida eri oppilaitoksissa harjoitettava kulttuuria, viestintää ja teknologiaa yhdistävä uusmedia-alan koulutus innovatiiviseksi kokonaisuudeksi, joka ylittää perinteiset oppilaitosten väliset raja-aidat.
www.jyu.fi/kuvitek

Kulttuurikutomo
Laukaalaisen kulttuurin edistämiseen tähtäävä EMOTR-hanke http://www.kulttuurikutomo.cjb.net/

Suomalainen musiikkikampus
Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän Ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän Ammattiopiston yhteishanke, joka tarkoituksena on ollut luoda Jyväskylään musiikin laaja-alainen ammatillinen ja akateeminen osaamiskeskittymä. http://www.musiikkikampus.fi/

Raamit
Jyväskylän taiteilijaseuran verkostoitumishanke on edistänyt maaseudun asukkaiden, erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuuksia tutustua kuvataiteeseen. Ideana on ollut tuoda kulttuurielämyksiä ja taidetta maaseudun asukkaiden arkeen ja lisätä näin heidän hyvinvointiaan.

Verkonpaikkaajat
Korpilahtea ja kumppanikuntia koskeva paikalliskulttuurin kehittämishanke http://www.verkonpaikkaajat.net/