Tietopankki

Tietopankkiin kootaan tietoa erilaisista erityisesti keskisuomalaista luovaa toimialaa ja kulttuuria tukevista aloista ja toimijoista.

Tutkimusosio esittelee Jyväskylän yliopistossa ja muissa keskisuomalaisissa tutkimusta harjoittavissa laitoksissa käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Koulutusosiossa esitellään sellaiset Keski-Suomessa toimivat oppilaitokset - niin julkiset kuin yksityisetkin - joissa on mahdollisuus opiskella kulttuurin tai luovaan toimialaan liittyviä aineita.

Hallinto esittelee sellaiset alueelliset viranomaiset, joiden toimialaan kuuluu kulttuuri ja luova teollisuus. Täältä löytyy myös yhteystietoja Keski-Suomessa meneillään oleviin kulttuurin ja luovan alan projekteihin.

Järjestöt-sivuilta löytyvät keskisuomalaiset kulttuurijärjestöt yhteystietoineen.

Portaalit esittelee sellaisia valtakunnallisesti merkittäviä internetsivustoja, jotka ovat syntyneet keskisuomalaisen osaamisen tuloksena.

Rahoitus-sivuilta löytyy tietoa rahoitusmahdollisuuksista, taiteilija-apurahoista aina yritystoiminnan pääomarahoitukseen saakka. Täältä löytyy ajankohtainen tieto myös EU:n kulttuuriin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista sekä suunnitteilla olevista kulttuurihankkeista, jotka hakevat yhteistyökumppaneita.