"Olemme vielä kaukana sellaisesta tilanteesta, että voitaisiin puhua luovuuden ja kulttuuriosaamisen systemaattisesta kehittämisestä osana yhteiskunnan ja talouden kehittämistä. Tarvitaan paitsi strategisia linjauksia myös operatiivisia suunnitelmia. Tarvitaan pioneereja eri puolilla yhteiskuntaa, jotka tarttuvat aktiivisesti toimeen, yhdistelevät ennakkoluulottomasti eri alojen osaamista ja tekevät yhteisiä hankkeita."

Markku Wilenius, Luovaan talouteen, Edita Publishing Oy, 2004

Olemme mukana rakentamassa luovaa taloutta