Aloittavalle yrittäjälle

Starttiraha

Starttiraha on tuki yrittäjäksi ryhtyvälle - työttömien työnhakijoiden lisäksi muun muassa palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyville. Samalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä. Lisäksi turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

http://www.mol.fi/mol/fi/01_tyovoimapalvelut/09_yrittajyys/starttiraha_yrittajalle/index.jsp

TE-Keskus

TE-keskuksen yrityspalvelupiste neuvoo aloittavaa yrittäjää liikeidean arvioinnissa, yrityksen perustamisessa, sekä rahoitukseen, koulutukseen, työnantajavelvoitteisiin ja yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Palvelupisteestä voi kysyä apua myös mm. patentti- ja rekisterihallituksen palveluista tai kaupparekisteri- ja muutosilmoituksista.
Itsepalveluna TE-keskuksessa voi käyttää asiakaspäätteeltä kaupparekisterin tietokantaa (mm. nimiestetutkimukset, markkina- ja kilpailijatutkimukset) ja liikeidean ja yrittäjäominaisuuksien arviointiohjelmaa.
TE-keskus tarjoaa asiakkailleen myös monenlaisia konsultointipalveluita.

www.te-keskus.fi/keski-suomi

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta ja asiantuntemusta yritystoiminnan aloittamiseen liittyviin rahoitustarpeisiin. Aloittava yrittäjä saa neuvoja esimerkiksi rahoitus- ja vakuutussuunnitteluun.
Finnveran tarjoamia rahoitustuotteita ovat lainat, takaukset ja takuut. Lisäksi Finnvera toimii EU:n rahoituksen välittäjänä. Rahoitusratkaisuja tarjotaan yrittäjätoiminnan eri vaiheisiin: oman pääoman kartuttamiseen, investointeihin, käyttöpääoman kartuttamiseen, kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja maahanmuuttajien yritysten rahoittamiseen.

Finnvera Oyj, Aluekonttori
Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä, vaihde 0204 6011

www.finnvera.fi

Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry

Uusyrityskeskus ja sen asiantuntijaverkosto tarjoavat apuaan yritysidean arvioinnissa, liikeidean kehittämisessä, talouslaskelmien teossa, rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä, toiminta- ja yritysmuodon valitsemisessa, lupa- ja ilmoitusasioiden selvittämisessä, markkinointisuunnitelman teossa ja toimitilan valinnassa.
Tarvittaessa yrittäjäksi aikova ohjataan myös muiden palvelujen piiriin, esimerkiksi koulutukseen tai Pro-Start-arviointiohjelman käyttäjäksi. Lisäksi Tuhansien järvien uusyrityskeskus ja muut Suomen uusyrityskeskukset antavat lausuntoja työvoimaviranomaisille starttirahahakemuksista sekä lausuntoja rahoittajille.
Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus toimii Keski-Suomessa yhdistyksen jäsenkuntien alueella, joita ovat Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Muurame, Hankasalmi, Korpilahti, Laukaa, Petäjävesi, Uurainen ja Suolahti

www.jykes.fi/?action=juttu&ID=69

Keski-Suomen alueelliset kehittämisyhtiöt

Maakunnan alueelliset kehittämisyhtiöt edesauttavat alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja kannattavan liiketoiminnan syntymistä. Ne tarjoavat erilaisia tukipalveluita yritystoiminnan käynnistämiseen ja eteenpäinviemiseen.

Jyväskylän seutu Jykes Oy, www.jykes.fi
Jämsän seutu: Jämsek Oy, www.jamsek.fi/
Karstula: Karstulanseutu Oy, www.karstulanseutu.com/
Keuruu: KeuLink Oy, www.keulink.fi/
Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seutu: Witas Oy, www.witas.fi/
Äänekoski,  Suolahti,  Konnevesi, Sumiainen:  Ääneseudun kehitys Oy, www.aanekoski.fi/kehitys/
Saarijärvi: SSYP - Saarijärven seudun Yrityspalvelu Oy, www.saarijarvi.fi/ssyp/

Valtakunnallisia linkkejä

Yritys-Suomi on monipuolinen verkkopalvelu yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Sitä koordinoi kauppa- ja teollisuusministeriö.

www.yrityssuomi.fi

Muita linkkejä

EU:n ylläpitämä "Sinun Eurooppasi - Yritykset" -sivusto sisältää sekä koko EU:ta koskevaa liiketoimintatietoa eri aihealueista sekä maakohtaista liiketoimintatietoa. Sivuilta löytyy myös suuri määrä linkkejä ulkopuolisiin tietolähteisiin sekä palveluita yritysten käyttöön.