Rahoitusta yritystoimintaan

Finnvera Finnvera Oyj on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja tarjoamalla rahoituspalveluja sekä edistää vientiä ja yritysten kansainvälistymistä. Jyväskylän aluekonttori, Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä, vaihde 0204 6011
www.finnvera.fi

Sitra Sitran tavoitteena on synnyttää ja kehittää Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä ja kannattavaa yritystoimintaa tarjoamalla yrityksille kehitys- ja rahoituspalveluita. Painopiste on aikaisen vaiheen yritystoiminnassa. www.sitra.fi > rahoituspalvelut

Tekes Tekes eli Teknologian kehittämiskeskus edistää uusien teknologiayritysten syntymistä ja alkavien yritysten kasvun vahvistamista. Tekes rahoittaa ja aktivoi myös yritysten haastavia tuotekehitysprojekteja. Alueellisena yhteystahona toimii Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto.
http://www.tekes.fi/rahoitus/

TE-keskus Keski-Suomen TE-keskuksen yritysosasto palvelee erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä edistämällä kilpailukykyisten yritysten perustamista, laajentamista ja kehittämistä.
www.te-keskus.fi/keski-suomi

Yksityinen rahoitus / Pääomasijoitusyhteisöt
MidInvest Management Oy, http://www.midinvest.fi
Wedeco Management Oy Ab, http://www.wedeco.fi
CIM Creative Industries Management, www.cimfunds.com

Keski-Suomen maaseudun toimintaryhmät
JyväsRiihi ry, http://www.jyvasriihi.fi
Maaseutukehitys ry:http://www.keskisuomenmaaseutu.info/maaseutukehitys/
Vesuri: http://www.keskisuomenmaaseutu.info/vesuriryhma/
Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry: http://www.viisaankivi.fi/fi/kotisivut/viisari_ry/?id=329

Lisätietoa toimintaryhmien yritysrahoituksesta: